Stop onverdoofd slachten in Brussel!

Onverdoofd slachten in al zijn vormen is een praktijk die niet thuishoort in onze maatschappij. Toch is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag nog het enige gewest in dit land waar dit nog wordt toegestaan. Zo worden in het slachthuis op het terrein van Abattoir 60 procent van de runderen en 85 procent van de kalveren onverdoofd geslacht. Bij de schapen is het zelfs 100 procent.

Nochtans is driekwart van de Brusselaars is voorstander van een verbod op onverdoofd slachten. Toch laat de politiek de Brusselaars en vooral de dieren die onnodig lijden in de steek. Het is onbegrijpelijk dat er in het regeerakkoord opnieuw geen sprake is van een verbod. Ook in het parlement worden alle initiatieven om een verbod uit te vaardigen monddood gemaakt.

Daarom is het tijd dat we zelf het heft in handen nemen. Teken deze petitie en laat zien dat ook de Brusselaars willen dat deze gruwelijke praktijken ophouden. Ook Brussel moet een diervriendelijk gewest zijn!

"De Brusselse regering kan intussen blijkbaar wel werk maken van een verbod op het houden van walvisachtigen. Nochtans werden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij mijn weten nergens walvisachtigen gehouden. Wat er hier wel op grote schaal gebeurt, is onverdoofd slachten. Maar dat kan dan weer niet verboden worden. Wie gelooft dat nog?"
Bob De Brabandere
Senator
"Ecolo en Groen hebben natuurlijk de afweging gemaakt: of we volgen ons programma en vaardigen een verbod uit, of we kiezen ervoor om onze islamitische achterban niet voor de borst te stoten. Het is het tweede geworden."
Dominiek Lootsen
Fractievoorzitter Brussels Parlement

© Vlaams Belang 2021